SIL

SIL Barcelona är mötesplatsen för logistik- och transportbranschen i södra Europa. Att minska utsläppen från medeltunga och tunga fordon är avgörande för att uppnå våra klimatmål och därför kommer Kempower att närvara vid evenemanget med vår monter för att marknadsföra våra hållbara lösningar för logistikbranschen. Våra toppmoderna lösningar är skalbara och modulära, vilket gör övergången till elektrifiering enkel. Välkommen att lära dig mer om våra lösningar i vår monter C314 på eventet!

June 5-7, 2024

Barcelona, Spanien

Logistik

Who can you meet?

  • Sales

  • Service

  • Marketing