Image of Kempower Satellite in the mountains with a bear nearby

Welcome to Planet Cool

Vi drömmer om en värld där all
transport är eldriven.

Världen gör ständiga framsteg med allt mer avancerad teknik och vi håller takt med utvecklingen.

Allt fler människor befinner sig ständigt i rörelse men det betyder inte att vi behöver offra vår hälsa eller världens sköra tillstånd. Vi vet att det finns sätt att göra transport mer hållbar.

Vårt sätt att göra transporterna mer hållbara är baserat på något som vi verkligen förstår oss på: elektricitet.

Kempower designar och tillverkar DC-snabbladdare för elfordon och maskiner. Vi är ett team elbilsentusiaster med djupa kunskaper om laddningsmarknaden och ett praktiskt sinne.

Vår produktutveckling och produktion är baserade i Finland och större delen av våra material och komponenter kommer från lokala källor. Vi fokuserar på alla transportområden, från personbilar och eldrivna nyttofordon till gruvutrustning, båtar och motorsport.

Med 70 års erfarenhet av strömkällor sätter vi ribban högt vad gäller ingenjörskunskap och design.

Vårt mål och syfte

Vi tror på en framtid som drivs helt och hållet av eldriven transport för en renare och mer hållbar värld. Vi vill skapa en infrastruktur för laddning av elfordon som är både omfattande och pålitlig för att möjliggöra en framtid där elfordon blir normen.

Våra värderingar

 • Together

  Vi skapar framgång genom att arbeta tillsammans utan gränser. Vi älskar att samarbeta med andra.
 • Impact

  Vi engagerar oss för att hjälpa kunder ta steget mot en utsläppsfri framtid. Vi drivs av våra kunders framgångar.
 • Integrity

  Ansvar, hållbarhet och ärlighet är byggstenar som säkerställer integritet
 • Courage

  Vi är pionjärer som har modet att tänka och agera på ett nytt sätt. Vi lär oss mer hela tiden.

Teknik

Våra lösningar för DC-snabbladdning av elfordon har utformats för att möjliggöra utbyggnad när antalet elfordon ökar.

Vår modulbyggda design innebär att de standardiserade komponenterna kan användas tillsammans med hela vårt produktsortiment, vilket gör det möjligt för laddningsleverantörer att bygga olika typer av laddare och laddningssystem.

Vår teknik kan byggas ut vilket innebär att kunderna kan göra mindre investeringar till att börja med och sedan lägga till fler strömmoduler när verksamheten växer.

Våra inbyggda IoT-laddare kan uppdateras på distans och i realtid så att våra kunder kan vara säkra på att deras valda lösningar är framtidssäkra och anslutna till molnet hela tiden.

Våra produkters modulformat betyder att de kräver liten markyta så att våra kunder kan utnyttja trånga utrymmen i tätt befolkade områden och välja lösningar som passar för ändamålet..

Återvinning av produkter

Kempower tror på ansvarsfull produktion och ren teknik och investerar hela tiden i fortsatt produktutveckling. Vi förstår att återvinning är en av de viktigaste delarna av vårt åtagande att vara hållbara. Därför är det viktigt att vi kontinuerligt utvärderar till vilken grad våra produkter kan återvinnas.

Enligt en rapport från det finska industriella återvinningsföretaget Kuusakoski Oy, är återvinningsgraden för våra Kempower Movable Chargers (med hänsyn till ädelmetaller, bilar, batterier, däck, elutrustning, plast, tillverkningsavfall, energiavfall och trä) är för närvarande 99,61 %.

Vi siktar på att uppnå 99 % återvinning vid slutet av brukslivet för alla våra produktgrupper.

Vårt engagemang för FN:s mål för hållbar utveckling

Kempower förstår vilka av FN:s mål för hållbar utveckling som gäller vår verksamhet och som vi kan använda för att driva förändring. Vi strävar efter att öka den positiva påverkan av våra verksamhet och minska de negativa effekterna, vilket bidrar till att uppnå våra valda mål. Kempower är medvetna om gällande lagkrav och regler och uppfyller dessa enligt vår bästa förmåga.

Vårt mål är att bli 100 % koldioxidneutrala

Kempowers långsiktiga mål är att bli 100 % koldioxidneutrala. Vi åtar oss att årligen minska vårt relativa fotavtryck per 1 miljon EUR försäljning. Långsiktig utsläppsövervakning, uppföljningsåtgärder och kontinuerliga mål är viktiga delar av vårt åtagande.

Vi kommer att övergå till att använda 100 % fossilfri el på alla våra anläggningar senast 2025. Vi har gjort en beräkning av vårt koldioxidavtryck för att följa upp våra utsläpp och ta fram mål enligt GHG-protokollet.

Kempower har som mål att uppnå 100 % återvinning inom företagets verksamhet. För att nå detta mål har vi minskat mängden sopdeponering och plastförpackningar samt att övergått till biologiskt nedbrytbara plaster.

Vi strävar efter att uppnå 100 % återvinning genom att minska mängden sopdeponering till 0 % senast 2025 från nivån år 2021. Vi kommer även att minska mängden plastförpackningar med 50 % senast 2025 jämfört med nivån från år 2021. För vår produktion och logistik kommer vi att övergå till biologiskt nedbrytbara plaster när det är ekonomiskt genomförbart.

Ansvarsfulla produkter som möjliggör ett samhälle med 100 % eldriven transport

Kempower minskar koldioxidutsläpp i stadsmiljöer genom att möjliggöra DC-snabbladdning av elfordon och maskiner. Baserat på data från finska transport- och kommunikationsverket Traficom är mängden CO2-utsläpp från fullständigt eldrivna personbilar 86 % lägre per 100 kilometer jämfört med personbilar med förbränningsmotor (ICE).

Kempower tror på ren teknik och investerar hela tiden i fortsatt produktutveckling och innovation. Våra produkter är byggda för att hålla länge. Integrerade, avancerade molntjänster säkerställer att våra IoT-laddares behov av uppdateringar och underhåll alltid kan övervakas 100 % på distans.

Våra inbyggda IoT-laddare kan uppdateras på distans och i realtid via Kempowers molntjänst ChargEye så att våra kunder kan vara säkra på att deras valda lösningar är framtidssäkra och anslutna till molnet hela tiden. 100 % fjärrstyrning via ChargEye minskar även behovet av underhållsresor och förlänger brukslivet för Kempowers laddningsalternativ.

Vi har en ambitiös målsättning att alla elfordonsladdare från Kempower ska vara 99 % återvinningsbara vid slutet av brukslivet. Enligt en analys om återvinning från Kuusakoski Oy är Kempower Movable Charger 99,61 % återvinningsbar. Kempower kommer att göra liknande utvärderingar om återvinning för alla våra produkter.

Kempower har följande certifieringar: ISO9001 Kvalitet, ISO14001 Miljö, ISO45001 Hälsa & säkerhet.

Den bästa arbetsplatsen för framtida proffs

Kempower främjar en familjevänlig arbetsmiljö som fokuserar på mångfald och säkerhet. Vi erbjuder sjukvård för både fysisk och psykisk hälsa. Vi stödjer även fritidsaktiviteter som sport och kultur.

Vi åtar oss att minska den totala mängden registrerade skador (TRI) till 0 och upprätthålla denna nivå. Vi ger vår personal kontinuerlig första hjälpen-utbildning och har som mål att ge 100 % av vår personal sådan utbildning. Vi tror att detta är ett bra sätt att minska allvarliga skador om olyckor eller medicinska nödfall inträffar.

Vi tycker att det är viktigt att bry sig om våra anställdas välbefinnande. Vi erbjuder alla anställda möjlighet att göra 8 timmars frivilligarbete varje år.

Våra inbyggda IoT-laddare kan uppdateras på distans och i realtid via Kempowers molntjänst ChargEye så att våra kunder kan vara säkra på att deras valda lösningar är framtidssäkra och anslutna till molnet hela tiden. 100 % fjärrstyrning via ChargEye minskar även behovet av underhållsresor och förlänger brukslivet för Kempowers laddningsalternativ.

Vi har en ambitiös målsättning att alla elfordonsladdare från Kempower ska vara 99 % återvinningsbara vid slutet av brukslivet. Enligt en analys om återvinning från Kuusakoski Oy är Kempower Movable Charger 99,61 % återvinningsbar. Kempower kommer att göra liknande utvärderingar om återvinning för alla våra produkter.

Kempower har följande certifieringar: ISO9001 Kvalitet, ISO14001 Miljö, ISO45001 Hälsa & säkerhet.

Vi förstår att vi behöver hitta de bästa talangerna på jobbmarknaden både nu och i framtiden. Vi är 100 % engagerade att anpassa vår arbetsmiljö för att passa framtiden behov.

Kempower erbjuder praktikplatser och första arbeten för nyutexaminerade som ett steg mot professionell anställning. Vi har ett nära samarbete med skolor, universitet och tekniska högskolor.

ÅtagandeLångsiktigt målKPI 2022
100 % koldioxidneutrala år 2035Minska det relativa koldioxidavtrycket årligenKoldioxidavtryck/1 miljon EUR i försäljning
Energiförbrukning
Övergång till 100 % fossilfri el senast 2025Årlig granskning av status
Koldioxidersättning för affärsresorÅrlig granskning av status
0 % sopdeponering senast 2025Mängd sopdeponering
Ansvarsfulla produkter som möjliggör ett samhälle med 100 % eldriven transportMinska mängden plastförpackningar med 50 % senast 2025 och övergå till biologiskt nedbrytbara plaster när det är ekonomiskt genomförbartÅrlig granskning av status
Alla elfordonsladdare från Kempower ska vara 99 % återvinningsbara efter slutet av brukslivetÅtervinningsgrad efter produktfamilj, årligen
Den bästa arbetsplatsen för framtida proffsMinska förekomsten av olyckor till nollSäkerhetsresultat per 1 miljon arbetstimmar
Erbjuda ett tillfredsställande arbeteResultat för arbetstillfredsställelse, 3 gånger om året
100 % av våra anställda ska få första hjälpen-utbildning för att minska allvarliga skador om olyckor eller medicinska nödfall inträffarKompetensnivå (%) för anställda, årligen

Kempower har ISO-certifierats för kvalitet, miljö och säkerhet

Kempower som leverantör av snabbladdningsalternativ för elfordon har fått två nya ISO-certifieringar, ISO14001: 2015 (miljö) och ISO45001:2018 (personal). Genom att uppfylla alla kriterier för dessa certifieringar har Kempower visat sitt engagemang för att leverera produkter och tjänster som uppfyller både kundernas önskemål och lagstadgade krav.

Företaget vill även förbättra sin miljöeffektivitet och arbetssäkerhet. Kempower belönades med en certifiering för sina kvalitetshanteringssystem redan i december 2020

Dessa certifieringar kompletterar företagets internationella standarder. Kempower har valt DNV Finland Oy som certifieringsorgan.