Laddningsalternativ för elbussar

Under de senaste åren har det skett en övergång till eldrivna stadsbussar, vilket har bidragit till renare och tystare städer. Kempower har bidragit till denna utveckling och vi har hela tiden förbättrat våra innovativa laddningslösningar för elbussar så att de passar behoven inom modern eldriven kollektivtrafik.

 • Laddning över natten på bussdepåer

  För verksamheter där de flesta fordonen kör tillbaka till depån på kvällen och inte kräver laddning på begäran.

 • Möjligheter vid bussdepåer och längs färdvägen

  För verksamheter som inkluderar längre färdvägar och kräver att fordon snabbladdas vid depån eller längs färdvägen under dagen.

Close

Över natten på bussdepåer

Om elbussarnas räckvidd klarar av att täcka de dagliga rutterna är laddning över natten på depåer det enklaste sättet att ladda din fordonspark på ett effektivt sätt. Kempowers moduluppbyggda Satellite-konfiguration erbjuder bästa möjliga pålitlighet och effektivitet för laddning över natten.

Close

Möjligheter vid bussdepåer och längs färdvägen

Elbussar behöver ofta köra längre sträckor än deras räckvidd tillåter. I dessa fall kan det vara nyttigt att bygga ut en strategi för laddning på begäran vid depån eller längs bussens färdväg. Upptäck Kempowers laddningslösningar med hög effekt och pantografladdning för dessa situationer.

Vi hjälper dig att klara utmaningarna

Våra styrkor

Maximera effekten 
Användning med Kempowers snabbladdning-slösning 

 • Kempowers system fördelar effekten på ett dynamiskt sätt till olika utgångar
 • Oanvänd laddningskapacitet överförs till en annan buss
 • Detta innebär att effekten optimeras så att du får maximal nytta av din anslutning till elnätet
 • Du slipper ha en alltför stor laddningsinfrastruktur som bara används några timmar om dagen

Inget utrymme? Inget problem! Laddning på bussdepåer med begränsat utrymme 

 • Utnyttja utrymmet på ett bättre sätt tack vare centraliserad el och en layout med moduluppbyggda laddare 
 • Bättre säkerhet i driftområden tack vare laddare med litet fotavtryck
 • Laddare med flexibel design för hangarer eller områden med begränsat utrymme

Utnyttja din investering och din anslutning till elnätet på bästa sätt
Kapacitet med hjälp av flera lägen

Maximal användning, genom att använda ett system för flera olika typer av laddning

Upptäck Kempower inom kollektivtrafiken

Ring vårt säljteam direkt

Vi finns här för att hjälpa dig med övergången till el. Fler än 100 elfordonsspecialister finns här för att hjälpa dig. Vi hjälper dig gärna att utveckla din verksamhet och uppfylla gällande standarder för eldriven transport.

Ta kontakt