Skapa en miljövänligare framtid genom att bygga laddningsstationer i hamnar

Globalt finns det 940 containerhamnar som tillsammans släpper ut lika mycket koldioxid som Slovenien (10-15 miljoner ton koldioxidekvivalent/år). Kempower kan hjälpa till att utveckla containerhamnar. Vårt flexibla Distributed Charging System stödjer industrins övergång till nollutsläpp och hjälper operatörer att uppfylla ökad efterfrågan på ett effektivt sätt. Samarbeta med oss och skapa en hållbar framtid för laddningsinfrastruktur i hamnar.

Ladda dina lasttransporter

 • Fordonsparker som kräver låg effekt

  Optimera fordonsparkens effektivitet med Dynamic Charging Solutions

 • Fordonsparker som kräver hög effekt

  Driv en avbrottsfri verksamhet med smidig högeffektsladdning

 • Ladda lastfordon vid hamnar

  Möjliggör laddning av besökande eldrivna nyttofordon

Close

Fordonsparker som kräver låg effekt

Utbyggnad av laddningsinfrastruktur för hamnar kan innebära användning av ett stort antal mindre maskiner vid hamnarna. Det kan vara en stor utmaning att hantera och driva stora elfordonsparker vid hamnen på ett effektivt sätt. Laddningseffekten som krävs för dessa maskiner är dessutom lägre. CCS2-standarden är perfekt för att uppfylla dessa laddningsbehov. Det största hindret är att optimera laddningen av fordonsparken på ett effektivt sätt. Det är dessutom ytterst viktigt att minska maskinernas avbrottstid vid laddning för att minimera den totala ägandekostnaden.

 • Öka maskinernas användningstid: Det är viktigt att styra maskinerna som en fordonspark, inte som enskilda maskiner. Lösningen handlar inte bara om maskinvara. Du behöver också kraftfulla programvarulösningar. Ladda dina maskiner med hänsyn till driftschemat för att säkerställa optimal prestanda och minsta möjliga avbrottstid.
 • En elnätsvänlig lösning: Dynamic Power Sharing optimerar anslutningen till elnätet och laddar maskinerna dynamiskt på ett smart sätt beroende på laddningskraven.
 • Laddning som använder utrymmet på ett effektivt sätt: Eftersom hamnar har begränsat utrymme kan laddarnas fotavtryck påverka antalet laddningsplatser. Ett litet fotavtryck gör det möjligt att utnyttja laddningsutrymmet på ett effektivt sätt, utan att begränsa antalet laddningsplatser.
Close

Fordonsparker som kräver hög effekt

Alla projekt som bygger ut infrastrukturen för laddning av elfordon kräver en investering i stora hamnmaskiner. Dessa slitstarka maskiner behöver avancerade laddningslösningar för att fungera så effektivt som möjligt. Laddning sker med hjälp av standardlösningar, antingen CCS eller MCS, och anslutningen kan upprättas manuellt eller automatiskt. Dessa maskiner kräver normalt mer ström att ladda och lämnar inget utrymme för försämrad prestanda.

 • Minska avbrottstiden för maskiner: Genom att använda laddning med hög effekt kan du säkerställa att maskinerna kan fortsätta drivas med bästa möjliga effektivitet.
 • Smidig integration: Om laddning inträffar under arbetet krävs integration av automatiska anslutningsanordningar för att utöka driftschemat.
 • Optimal användning av utrymme: Eftersom hamnar har begränsat utrymme kan laddarnas fotavtryck påverka antalet laddningsplatser. Ett litet fotavtryck gör det möjligt att utnyttja laddningsutrymmet på ett effektivt sätt, utan att begränsa antalet laddningsplatser.
Close

Ladda lastfordon vid hamnar

År 2030 har man förutspått att det kommer att finnas cirka en halv miljon eldrivna lastfordon på vägarna inom
EU. Hamnar kommer att spela en viktig roll i denna förändring eftersom de blir transportcentraler
där dessa elfordon laddas. Det gäller laddare med extremt hög effekt och
lastfordonsparker som erbjuder smidiga lösningar för laddning över natten. Denna utveckling skapar också nya
möjligheter för hamnoperatörer eftersom de får chansen att skapa nya
inkomstkällor och bygga ut hamnens infrastruktur för fordonsladdning.

Kempower ligger i täten för denna utveckling och erbjuder ett mångsidigt
sortiment med lösningar som passar alla behov:

 • MCS-lösningar: Våra nya MCS-lösningar kan ladda
  lastfordon effektivt medan de väntar, vilket säkerställer ett smidigt arbetsflöde och
  minsta möjliga avbrottstid.
 • Depåladdning: Kempower har perfekta laddningslösningar
  för lastfordonsparker, oavsett om det gäller snabba depåstopp eller laddning över
  natten.
 • Effekthantering: Ta kontroll med Kempower ChargEye,
  som gör det möjligt att styra och optimera hela hamnens elanvändning.
  ChargeEye erbjuder bästa möjliga effektivitet och minskar kostnaderna.


Läs mer på sidan om logistik.

I framtiden kommer de flesta
hamnar att vara eldrivna

Vägen mot eldrift

En modul ger många möjligheter, redundans och maximal användningstid

 • Den moduluppbyggda strukturen erbjuder ett flexibelt effektintervall mellan 40 kW och 1,2 MW
 • Kempowers moduluppbyggda design erbjuder redundans och maximerad användningstid för laddningsinfrastruktur i hamnar
 • Om ett fel inträffar leder det endast till minimal effektförlust, tack vare den moduluppbyggda effektstrukturen

Kempower Satellite Charging System är den bästa lösningen för begränsade utrymmen

•Minsta fotavtrycket på marknaden – Kempower Satellite-laddare har samma golvyta som ett ark A4-papper. En effektiv och utrymmessnål laddningslösning. 

•Oöverträffad flexibilitet – Maximalt avstånd på 80 m mellan Satellite och Power Unit, vilket underlättar placering av laddningsstationer

•Vårt hanteringssystem med Satellite-kablar minskar kabelvikten med 60 %

The Kempower Megawatt Charging System

The Kempower Megawatt Charging System is a dedicated solution for electric trucks and other heavy electric vehicles, providing high charging powers above 1 MW.

 • Available peak charging power of up to 1.2 MW
 • The Kempower Mega Satellite charger provides a solution based on Kempower’s state-of-the-art technology
 • The Kempower Mega Satellite utilizes 1500 A current and a voltage range of 200-1250 VDC*

  *Limited by Kempower Power Unit to 920 VDC in the first development phase.

Lågeffektsladdning av fordonsparker med mindre fordon

Det fullständigt anpassningsbara Kempower Satellite Charging System för tuffa miljöer inkluderar: 

 • Mindre OPEX med hjälp av intelligent belastningsfördelning
 • Optimera utrymmet genom att använda en design med moduluppbyggda satelliter
 • Effektfördelning och belastningsbalansering vid maximal effekt
 • Smart laddning som tar hänsyn till fordonens användningsschema 

Kempower ChargEye gör dina laddare smartare

Toppmodernt molnbaserat laddningshanteringssystem som integrerar laddningsprogramvara i kundernas verksamhet.

 • Ge användarna en bättre upplevelse med fullständigt integrerade laddningslösningar som anpassas efter din verksamhet och ditt serviceutbud
 • Intelligent resurshantering för hamnens kunder
 • Enkelt att integrera med hamnens ledningssystem

Upptäck Kempower inom hamnindustrin

Följ med oss när vi hjälper sjöfarten övergå till el!

Ta kontakt