Kempower ChargEye for Depot

Hjälper dig att driva en säker elfordonsdepå med optimerad total ägandekostnad

Viktiga fördelar

  • Säker drift

    ChargEye säkerställer att din vagnpark är fullt laddad och klar för drift i tid. Håll din vagnpark i rörelse genom att ladda med säker övervakning och hantering.
  • Minskar elkostnaderna för laddning

    ChargEye minskar kostnaden för anslutning till elnätet, minskar den totala energiförbrukningen och minskar energikostnaderna.
  • Optimerad investering

    ChargEye fördelar ström dynamiskt till laddarna vilket innebär att det inte längre finns något behov av överkapacitet och reservladdare.​

ChargEye hjälper dig med din dagliga verksamhet

Redigera laddningsplaner eller ladda ned dem med hjälp av en API. Se aktuella, tidigare och planerade laddningssessioner på en tidslinje för att säkerställa att din vagnpark är klar för användning när den behövs. Gör justeringar vid behov. Lägg till meddelanden för att se till att avsedda personer blir meddelade om problem förekommer. Ta emot och visa insikter om laddning med rapportvyn.

ChargEye fungerar i bakgrunden för att optimera den totala ägandekonstnaden

Med Kempower ChargEye har vi rationaliserat strömanvändning och energiförbrukning på depåer så att du kan övervaka dessa aspekter över tiden. Vårt system anpassar sig dynamiskt efter oplanerade laddningssessioner och avvikelser från laddningsplanen och säkerställer att ändringar görs vid behov. Identifiering och prioritering av fordon innebär att laddningen blir ännu mer optimerad och ger dessutom prioritet till vissa fordon när det behövs.

Ring vårt säljteam direkt

Vi finns här för att hjälpa dig med övergången till el. Fler än 100 elfordonsspecialister finns här för att hjälpa dig. Vi hjälper dig gärna att utveckla din verksamhet och uppfylla gällande standarder för eldriven transport.

Kempower försäljning