Laddning av logistikfordonsparker

För att uppnå våra klimatmål är det viktigt att vi minskar utsläppen från tunga och medeltunga fordon. Vi måste tänka om när det gäller laddningsmetoder och laddningsteknik innan vi kan övergå till eldriven logistik. Våra innovativa, moduluppbyggda och anpassningsbara lösningar för laddning av logistikfordonsparker underlättar övergången.

Laddningslösningar för logistikfordonsparker

Kempowers decentraliserade laddningslösningar för logistikfordonsparker passar perfekt för logistikindustrins laddningsbehov som är under ständig utveckling. Upptäck hur våra lösningar kan hjälpa lastfordonsparker och lager att övergå till eldrivna fordon.

 • Operatörer av fordonsparker

  För operatörer av fordonsparker som planerar eller genomför övergången till eldrivna lastfordonsparker.

 • Logistikcentrum och lager

  För operatörer och ägare av logistikcentrum och lager som står inför utmaningen att bygga ut laddningsinfrastrukturen för lastfordon.

 • Operatörer av laddningspunkter för lastfordon

  Operatörer av laddningspunkter som vill utöka sin verksamhet med laddning av lastfordon längs motorvägar, i industriområden och i hamnar.

Close

Operatörer av fordonsparker

Just nu sker en övergång till transport utan utsläpp. Lagändringar har främjat en övergång till eldrivna lätta transportfordon, och nu pågår även en förändring av eldrivna tunga fordon. Operatörer av logistikfordonsparker står inför utmaningen att successivt byta ut sina fordon och samtidigt planera installationen av pålitlig och utbyggbar laddningsinfrastruktur på sina depåer, alltid med hänsyn till elnätets begränsningar.  

Kempower kan hjälpa dessa operatörer att klara utmaningen att övergå till en eldriven fordonspark: 

 • Begränsat utrymme på depåer kan göra det svårt att installera stora eller skrymmande laddningslösningar.  
 • Elnätsbegränsningar måste bemötas med en mycket effektiv laddningsinfrastruktur. Kempower är det enda företaget som erbjuder dynamisk effektfördelning och utnyttjar elnätet till fullo. 
 • Laddningsinfrastrukturen måste vara mycket pålitlig för att undvika avbrott. Varför inte använda våra laddningslösningar och satsa på 99 % aktiv drifttid. 
 • Elpriser och högsäsonger måste hanteras och minimeras, särskilt när många fordon behöver laddas samtidigt.  
 • Att öppna sin infrastruktur för allmänheten eller andra företag när ens egna fordon är i drift kan skapa nya inkomstkällor

Close

Logistikcentrum och lager

Övergången till elfordon innebär att befintliga logistikprocesser måste utvärderas på nytt. Logistikcentrum och lager spelar en viktig roll i det nya elektriska laddningsnätverket eftersom de erbjuder viktiga laddningsmöjligheter för nyttofordon när de lastas/lastas av eller inte är i drift. Operatörer och ägare av logistikcentrum och lager måste installera högströmsladdare i infrastrukturen vid sina lokaler så att eldrivna lastfordon kan laddas snabbt under sina besök. 

Nya laddningslösningar vid logistikcentrum innebär nya utmaningar för operatörer och ägare, som måste hitta svar på dessa utmaningar. 

 • Laddningsplatsen måste fastställas enligt lokalens layout, gällande lagar och praktiska betänkligheter.
 • Säkerhetsaspekter måste övervägas om laddning sker i eller nära lager, t.ex. laddning vid lastkajen 
 • Det går att skapa nya inkomstkällor genom att öppna laddningsplatserna för tredje parter, men då måste man räkna med saker som autentisering och fakturering 
 • Särskilda laddningslayouter och kabelhanteringsalternativ krävs om det finns begränsat utrymme på parkeringar eller vid lastkajer 
 • Elnätsbegränsningar spelar ofta en viktig roll och måste hanteras med effektiva laddningssystem, integrering av system med förnyelsebar energi och batterilagring 
 • När antalet elfordon ökar behöver man använda automatiska laddningsprocesser med integrerad programvara. 

Close

Operatörer av laddningspunkter för lastfordon

Offentliga laddningsplatser för bilar har blivit en daglig verksamhet för operatörer av laddningsstationer. Användning av eldrivna tunga lastfordon kräver dock nya koncept när det gäller laddningsmetoder, lokalens layout och laddningsteknik. Nya krav måste uppfyllas för att erbjuda en pålitlig offentlig laddningsstruktur för laddning av eldrivna tunga lastfordon, oavsett om laddningsplatsen byggs vid en motorväg, i ett industriområde eller i en hamn.

Nya utmaningar som operatörer av laddningsstationer står inför när de bygger depåer inkluderar: 

 • Introduktionen av MegaWatt Charging System (MCS) pågår, och detta kommer att kräva mycket hög effekt från elnätet och helt ny laddningsteknik. 
 • Operatörer av laddningsstationer som tänker lägga till laddning av lastfordon i sina befintliga parkeringar vid t.ex. motorvägar behöver en kompakt laddningsinfrastruktur för att spara utrymme och få plats att parkera och ladda fler fordon. 
 • Offentlig laddning av lastfordon kräver bokningsfunktioner inom befintliga backend-system. 
 • En bra anslutning till elnätet är viktig för laddningsstationer som ska ladda lastfordon snabbt. De kanske behöver använda tekniker som batterilagring, smarta laddningssystem och anslutna energianläggningar. 

Fler kontakter för lastfordon

Hur laddar man logistikfordonsparker?

Nu när eldrivna lastfordon börjar användas i större utsträckning måste vanliga laddningspunkter för personbilar och bussar byggas ut för att uppfylla nya krav från logistikföretag och ägare av logistikfordonsparker. När det gäller laddning av logistikfordonsparker finns det tre huvudsakliga typer av användning:

 • Laddning över natten används för distributionsfordon som inte använder mer energi än de behöver för att köra på dagen. 
 • Destinationsladdning är en ny typ av användning som utnyttjar tiden då fordonet lastar, lastar av eller står stilla vid logistikcentrum och lager för att ladda fordon med hög ström. 
 • Laddning i farten används redan för personbilar men behöver bli mer effektivt och pålitligt för lastfordon som kör långa sträckor. Lastfordonen använder lagstadgade förarpauser för att ladda med effektnivåer som överskrider megawattnivån.

The Kempower Megawatt Charging System

The Kempower Megawatt Charging System is a dedicated solution for electric trucks and other heavy electric vehicles, providing high charging powers above 1 MW.

 • Available peak charging power of up to 1.2 MW
 • The Kempower Mega Satellite charger provides a solution based on Kempower’s state-of-the-art technology
 • The Kempower Mega Satellite utilizes 1500 A current and a voltage range of 200-1250 VDC*

  *Limited by Kempower Power Unit to 920 VDC in the first development phase.

Dynamic Power Sharing för laddning av logistikfordonsparker

Ladda flera fordon samtidigt med optimal effekt och utnyttja strömmen till fullo.

Laddningsstationer för logistikfordonsparker med laddare från Kempower fördelar strömmen på ett dynamiskt sätt. När elektriciteten som ett lastfordon behöver minskar, kan överflödig laddningskapacitet överföras dynamiskt till ett annat lastfordon.

Du behöver inte investera i laddningskapacitet som endast används på de mest upptagna dagarna och annars förblir oanvänd. Du kan automatiskt prioritera laddningskapacitet till fordonen som behöver det mest. Detta gör det möjligt att använda den tillgängliga elnätskapaciteten på ett effektivt sätt så att du inte behöver bygga ut din laddningsinfrastruktur i onödan.

Inget utrymme, inget problem – välj dina strömfördelare

Utrymme kan vara en begränsande faktor när det gäller laddningsstationer för logistikfordonsparker. Med vår moduluppbyggda layout kan du välja rätt strömfördelare för olika typer av laddning och t.o.m. ansluta olika fördelare till samma Power Unit.

Ladda ditt fordon ovanifrån, t.ex. med en kabelspole, och installera en Kempower Satellite för andra användningsområden i närheten.

Flera lägen

Utnyttja din anslutning till elnätet till fullo genom att erbjuda olika typer av laddning med en decentraliserad lösning som täcker alla logistikfordonsparkens behov.

Använd ett laddningssystem för olika typer av laddning och rikta om strömmen dit den behövs. Ladda fordon med låg effekt över natten och med hög effekt under dagen i lastområden eller flyttbara laddningsstationer för eldrivna lastfordon.

Upptäck Kempower inom logistikindustrin

Ring vårt säljteam direkt

Vi finns här för att hjälpa dig med övergången till el.

Kempower försäljning