Kempower Pantograph Up HSL Helsinki Electric Bus DC fast charging session

Kempower Pantograph Up

Automatisk laddningssekvens för snabbladdning av elbussar.

Viktiga fördelar

  • Optimalt snabbladdnings- alternativ för bussar

    Pantograph Up har en kontaktkupol i änden av en robust stålram och integrerad laddningsstyrelektronik som gör den lämplig för laddning av elbussar under natten. Detta möjliggör automatisk och snabb laddning av elbussar.
  • Stöd för en laddningseffekt på upp till 500 kW

    Högre laddningseffekt blir tillgänglig för bussar med stora batterier, vilket minskar laddningstiden.
  • Flexibel design av laddningssystemets konstruktion

    Flera Kempower Satellite-enheter, Pantograph-enheter eller andra strömförsörjningsenheter kan anslutas till samma Power Unit för att bilda ett Distributed Charging System. Strömmen är tillgänglig samtidigt med lika eller prioriterad strömfördelning.

Automatisk pantografladdning av elbussar.

Det finns två tillgängliga pantografladdningsmetoder: Kempower Pantograph Up och Kempower Pantograph Down. Pantograph-laddning är helt automatisk och aktiveras av bussföraren. Precision krävs för att stanna bussen på rätt plats.

Med Up-metoden är varje buss utrustad med en oscillerande pantografarm på taket och laddningsstationen har en A-formad strömsamlingskupol. Pantograph Up fungerar på ett sätt som liknar laddning med en CCS-kontakt.

Det andra alternativet heter Pantograph Down men kallas även OppCharge. Alla bussar har strömöverföringsskenor på taket och varje laddningsstation har en hopfällbar pantografarm som rör sig uppåt och nedåt. Kempower Pantograph Down använder lokal trådlös kommunikation mellan laddningsstationen och bussen.

Ett pantografladdningssystem består av nätströmstillförsel, en Kempower Power Unit med dubbel- eller trippelskåp, en ledstångsram för pantografen och en strömsamlingskupol eller pantografarm. Båda metoderna kan ladda med en effektnivå på 450 kW eller mer. Kempower stödjer båda metoderna för pantografladdning även om Pantograph Up har blivit mer populär inom EU.​

Laddningskonfigurationen för DC-snabbladdare och hela laddningsplatsen för elbussar styrs med hjälp av backend-lösningen Kempower ChargEye for Depot.

Snabbladdning av elbussar 

Pantograph Up har en kontaktkupol i änden av en stabil stålram med integrerad styrelektronik för laddning som kan leverera en laddningseffekt på max 500 kW. Laddningsprotokollet stämmer överens med CCS-laddning.​

Pantograph Up förenklar snabbladdning av elbussar med en helt automatisk sekvens. När fordonet har ställts på rätt plats under kupolen ansluts den utfällbara pantografarmen till kupolen för att påbörja laddning.​

Liksom Kempower Satellite Charging System kan Pantograph Up styras helt och hållet med molntjänsten Kempower ChargEye.​

Anslut upp till 8 Pantograph Up-laddningspunkter till en Power Unit för utökad laddningsförmåga.​

Ladda ner Kempowers datablad

Se de fullständiga tekniska specifikationerna för Kempowers laddningslösningar för elbilar, inklusive:
– Produktkodstolkningar för alla varianter.
– Ritningar för mätning.
– Anslutningsmöjligheter och tillval.

Ring vårt säljteam direkt

Vi finns här för att hjälpa dig med övergången till el. Fler än 100 elfordonsspecialister finns här för att hjälpa dig. Vi hjälper dig gärna att utveckla din verksamhet och uppfylla gällande standarder för eldriven transport.

Kempower försäljning