Underhåll och support

Kempower erbjuder alla tjänster som du behöver för att hålla igång dina laddningsenheter: underhåll, övervakning och support.

Vi sköter inte bara smidiga produktleveranser, vi vill också säkerställa att kunderna får pålitliga produkter som fungerar som de ska. Utforska våra omfattande supporttjänster som har designats för att driva dina laddningsstationer på ett effektivt sätt och få hjälp av ett särskilt utbildat team som kan hantera dina frågor på ett snabbt och effektivt sätt.

Viktiga fördelar

 • Smidig hjälp

  Vi kan hjälpa dig om du har frågor om att komma igång med din laddningsplats. Vi kan dessutom ansvara för att driftsätta laddningsplatsen.
 • Ordentligt underhåll och noggranna reparationer

  Du kan lita på vår kunskap för underhåll av dina laddare. Underhåll och reparationer som utförs av Kempowers experter säkerställer pålitlig drift av laddningssystemet.
 • Originalreservdelar

  Vi använder de senaste reservdelarna som passar för din laddningsstation.

Kempower Maintenance & Support

 • Reparation och underhåll

  Du kan lita på reparationer och underhåll som utförs av vårt team eller vårt nätverk med auktoriserade servicepartner. Säkerställ att din garanti förblir giltig genom att låta våra välutbildade experter utföra reparationer och underhåll på din utrustning. Våra skickliga tekniker kan dessutom erbjuda ytterligare förbättringar och korrigeringsåtgärder som de identifierar när de utför underhåll.

 • Reservdelar

  Kempower erbjuder de senaste reservdelarna som passar ditt laddningssystem. Om du är osäker på vilka reservdelar du bör beställa för ditt system kan du kontakta oss genom supportkanalen och få hjälp av våra experter. Reservdelar från Kempower tillverkas och skickas från vår fabrik i Lahti. Delarna är därför alltid tillgängliga och levereras med kvalitetsgaranti.

 • Driftsättningstjänst

  Driftsättningstjänsten inkluderar startfasen och driftsättning av kundens laddningssystem. Denna tjänst inkluderar konfiguration av laddare och upprättande av molnanslutningen Kempower ChargEye. Under processen utförs ett antal driftsättningskontroller och -tester för att säkerställa att laddarna är säkra, har bra kvalitet och fungerar som de ska. Driftsättningstjänsten upprättar ett fullständigt fungerande Kempower-laddningssystem som är klart att användas inom den godkända garantiperioden.

 • Driftsättningssupport på distans

  Målet med driftsättningssupport på distans är att hjälpa kunden att driftsätta Kempowers laddningssystem från en annan plats. På det schemalagda datumet kommer en serviceingenjör från Kempower att vara tillgänglig för att besvara frågor, upprätta en fjärranslutning till laddaren, göra felsökning och konfigurera systemet om det behövs. Observera att driftsättning på distans inte kan användas som ersättning för driftsättning på plats. Kunder måste ordna driftsättningssupport på distans separat. Denna tjänst är avsedd att säkerställa att kunden får viktig hjälp att förbereda Kempowers laddningssystem för användning.

 • Driftsättningstjänst

  Lär dig hur våra expertteam kan erbjuda smidiga installationer, noggrann testning och optimal prestanda för elbilsladdning. Utforska våra tjänster för driftsättning på distans och driftsättning på plats i denna korta broschyr.

Öppna Life-Cycle Services-portalen här.

Kempower Life-Cycle Services är specialiserade på processen efter försäljning.

Det är viktigt att följa Kempowers plan för förebyggande underhåll av laddningsutrustning för att säkerställa konsekvent prestanda som är lika bra som en ny enhet. Kontakta Kempower eller din lokala servicepartner för mer information.