Vi förser sjöfartsindustrin med el

Allt större delar av sjöfartsindustrin övergår till el och därför spelar standardlösningar för laddning en viktig roll. Övergången till miljövänlig sjöfart främjar förändring inom sjöfartsindustrin och hjälper operatörer att hantera ökad efterfrågan. Kempower bidrar till denna övergång med sitt flexibla modulsystem som erbjuder utbyggbara lösningar som ökar inkomsterna och driver utvecklingen av en miljövänlig framtid för industrin.

Laddningslösningar för sjöfart

 • Hamnar

  För eldrivna nöjesbåtar: hamnar förändras till energiknutpunkter

 • Båttillverkare

  För miljövänliga laddningslösningar: ökad försäljning av elbåtar

 • Handelsfartyg

  För framtida utveckling: övergång till eldrivna handelsfartyg

Close

Hamnar

Småbåtshamnar står bakom en marknadsutveckling för eldrivna nöjesbåtar. Genom att använda standardiserade laddningslösningar kan småbåtshamnar hitta nya affärsmöjligheter samtidigt som de tillgodoser denna nya trend.

Viktiga anledningar för småbåtshamnar att investera i elektrisk laddning:

 • Omvandla verksamheten: Småbåtshamnar blir energicentraler, vilket förändrar industrin. 
 • Lagändringar: Nya lagar kräver att småbåtshamnar installerar laddare för eldrivna båtar. 
 • Miljövänliga rutter: Elbåtsägare letar efter laddningspunkter som ersätter traditionell tankning.
 • Ny teknik: Nya flexibla lösningar innebär fler inkomstkällor för ägare av småbåtshamnar.
Close

Båttillverkare

Avsaknaden av stabil laddningsinfrastruktur påverkar försäljningen av elbåtar. Installation av fler laddare innebär fördelar som:

 • Lägre marknadsbarriärer
 • Frågan om hönan och ägget: vilket kommer först, laddningsnätverk eller elbåtar?
 • Skräddarsydda lösningar för olika användningsområden
 • En universallösning som ger en smidig användarupplevelse
 • Upptäck nya affärsmöjligheter för tillverkare av båtutrustning
Close

Handelsfartyg

Sjöfartsindustrin står inför en positiv förändring när den kommersiella verksamheten övergår till eldrivna fartyg. Allt strängare regler gör denna övergång ännu viktigare. Korta transportsträckor har visat att det är möjligt att övergå till el. Nu spelar laddningslösningar en viktig roll inom denna industri.

Viktiga anledningar att övergå till eldrivna transporter:

 • Miljövänlighet: Kommersiell sjöfart genomgår en miljömedveten förändring.
 • Lägre kostnader: Standardiserade laddningssystem innebär optimerade driftkostnader och prisvärda system.
 • Öka inkomster: Nya inkomstkällor blir möjliga med flera lägen.
 • Följer reglerna: Det blir allt viktigare att följa stränga nya lagar.
 • Hållbarhet: Företag kan förbättra sin hållbarhetsprofil.
 • Uppfylla potentialen: Laddning med hög effekt innebär att verksamheten utnyttjar mer av sin potential.

Laddning för land och sjö

Kempowers standardlösningar har förändrat laddningen av båtar med sin säkra, prisvärda teknik

Laddningslösningar som möjliggör driftskompatibilitet

 • Säkerställer en smidig övergång mellan distributionsnätet, laddningsutrustning och fordon
 • Gör det möjligt att använda standardladdare för att erbjuda laddningstjänster
 • Minskar de inledande investeringskostnaderna för laddningsprojektet
 • Kan användas med standarderna CCS och MCS som används av utrustningstillverkare inom nöjesindustrin och operatörer av laddningsstationer

DC-strömtillförsel som ökar säkerheten till havs 

 • Möjliggör säkra och pålitliga laddningssessioner
 • Galvanisk isolering förhindrar korrosion på skrovet
 • Bättre säkerhet vid systemfel

Dynamiskt laddningssystem som kan anpassas för flera lägen

 • Lägger till nya inkomstkällor
 • Ökar laddningssystemets användningsfrekvens
 • Främjar låga kapitalutgifter
 • Ökar avkastning på investeringen

Upptäck Kempower inom sjöfartsindustrin

Ring vårt säljteam direkt

Vi finns här för att hjälpa dig med övergången till el.

Kempower försäljning