Nordic EV Summit

Kempower återvänder till Nordic EV Summit som är norra Europas största konferens om elektrisk mobilitet. Årets upplaga kommer att lägga stor vikt vid laddningslösningar för olika elfordon och hur man laddar det växande antalet av dessa fordon. Kempower finns på plats med en egen monter där vi ger våra insikter och presenterar våra lösningar på dessa frågor. Kom förbi och lär dig mer!

May 4-5, 2024

Oslo, Norge

Public charging

Who can you meet?

  • Sales

  • Service

  • Marketing