Back to blog

Kempower levererar snabbladdningsteknik till Sveriges största laddstation för ellastbilar

Kempower kommer att leverera snabbladdningsteknik till Scania för svenska Falkenklev Logistiks nya ellastbilsdepå i Malmö. Leveransen kommer att omfatta snabbladdningslösningarna i Kempowers Power Unit och Kempower Satellite  och Kempower ChargEye backend- och molnlösningar.

Laddstationen för ellastbilar är resultatet av ett ambitiöst projekt som involverar flera föregångsföretag inom branscherna transport och ekosystem för förnybar energi. Scania kommer att leverera en e-mobilitetslösning som omfattar fem batterielektriska 4×2-lastbilar och Kempower 1,6 MW snabbladdningsutrustning till en ny depå. Falkenklev har också gett Soltech Energy Solutions i uppdrag att bygga en 1,5 hektar stor solpanelspark med 2 MW batterienergilagring för att skapa ett toppmodernt energinav.

Kempowers snabbladdningssystem bygger på smart teknik, den s k Kempower ChargEye. ChargEye-tekniken kan leverera energi baserat på antalet fordon som laddas samtidigt, med en initial maximal effekt per fordon på 250 kW och möjlighet att uppgradera till 320 kW per fordon i framtiden. Anläggningen har också framtidssäkrats för att möjliggöra laddning av kommande generationer av elfordon med större batterier och längre räckvidd.

Den nya depån är en del av Falkenklevs visionära plan att ha en laddstation för företagets 22 fordon. När depån öppnas senare i år blir den Sveriges största laddstation för lastbilar. I framtiden kan anläggningen byggas ut för laddning av upp till 40 fordon samtidigt. Falkenklev har dessutom gått med på att göra laddstationerna publikt tillgängliga för laddning av andra fordon dagtid, medan stationerna kan användas för laddning av åkeriets egna lastbilar nattetid. Anläggningen kommer också att byggas för att möjliggöra laddning av eldrivna lastbilar för fjärrtransporter.

Falkenklev Logistiks VD Victor Falkenklev säger: – Laddstationen och solpanelsparken är en idé jag har haft några år. Med ett ökat behov av att bli mer hållbara och med tanke på de stigande dieselpriserna var det ganska uppenbart för mig att vi var tvungna att göra någonting, och vi är fast beslutna att elektrifiera vår fordonspark. Elen genereras av solenergi, vilket gör att den är 100 % fossilfri. Detta är ett riktigt stolt ögonblick för oss.

– Vi är mycket glada över att kunna leverera vår e-mobilitetslösning till detta ambitiösa projekt, vilket är ytterligare ett bevis för den snabba utvecklingen av elektrifiering i den tunga transportindustrin, säger Fredrik Allard, chef för E-mobilitet på Scania.

– Det här initiativet är ett perfekt exempel på hur nya ekosystem och användarmodeller skapas för att ta fram de elektriska lösningar som vi snabbt behöver för att minska koldioxidutsläppen i transportsystemet, för att göra det hållbart på lång sikt, tillägger Allard.

– Vi ser tunga fordon och logistik som en mycket viktig del av elektrifieringen av transporter och logistik. Vi är oerhört glada över att kunna erbjuda DC-laddningstekniken till Sveriges största publika anläggning för ellastbilar och ser fram emot att ytterligare utveckla snabbladdningslösningar för batteridrivna ellastbilar, säger Tomi Ristimäki, VD för Kempower.

Välkommen till Kempower Sverige!

Vi är glada att du visat intresse för oss och våra produkter. På den här sidan hittar du lite inledande information och material om våra laddsystem.