Back to webinars

Skräddarsydda och framtidssäkra DC-snabbladdningssystem för svenska laddbidragsansökningar

Måndag den 18 september klockan 13:00 CEST.

I Sverige finns det just nu nästan 240 000 rena elfordon (maj 2023) och kurvan pekar spikrakt uppåt. Men trots satsningar från staten i form av bidragsfinansierad utbyggnad av laddinfrastruktur, så finns det fortfarande inte tillräckligt med laddare. Vi börjar nu även se att det vid många laddsiter uppstår köer, där allt fler personbilar väntar på att få ladda. Dessutom är det stora satsningar inom segmentet tunga fordon och även här kommer det behövas publika laddplatser som komplement till depå- och terminalladdning. Detta kommer kräva stora effektuttag i redan ansträngda nät.

Det är med andra ord tydligt att det behövs både fler ladduttag, men också mer effekt – men detta måste göras kostnadseffektivt och smart så att varje kilowatt utnyttjas maximalt.

Naturvårdsverket och Trafikverket har under 2023 aviserat ytterligare ansökningsperioder för både lätta och tunga fordon och här kan Kempower erbjuda skräddarsydda, men också framtidssäkra laddningslösningar.

I det här webinaret får du höra mera om:

  • Kempowers modulära och skalbara system med Kempower Satellite laddstolpar och Kempower Power Unit kraftskåp 
  • Fördelar med Kempowers dynamiska effektfördelning för att utnyttja den totala effekten optimalt 
  • Enkel utbyggnad av Kempowers laddlösningar i efterhand 
  • Molntjänsten och datalösningen Kempower ChargEye för optimal styrning av laddsiten 
  • Service och support av certifierade installations- och servicepartner 
  • Exempel på referenscase för tunga transporter och personbilar med Kempowers laddsystem 
  • Exempel på rekommenderade laddsystem för bidragsansökningar till Naturvårdsverket och Trafikverket

Talare:

Jenny Miltell, Sales Manager Sweden, med lång marknadsförings- och försäljningsbakgrund inom elfordonsladdning. Jennys fokus är på laddoperatörer, elbolag och publika laddstationer.
Placeringsort: Malmö 

Henrik Holmér, Sales Manager Sweden, med lång försäljningsbakgrund inom elfordonsladdning och installation av laddinfrastruktur. Henriks fokus är på laddsystem för buss- och lastbilsdepåer.
Placeringsort: Linköping

Värd:

Erik Kanerva, Director, Sales North Europe, med lång försäljnings- och marknadsföringsbakgrund inom elfordonsladdning och bilbranschen. Erik var en av de första anställda på Kempower och leder försäljningsteamet i Nordeuropa.

Få tillgång till webinarsinspelningen genom att fylla i detta formulär.

2023-09-18

Public charging

Swedish